GPS opmåling og digital ledningsregistrering

GPS Opmåling

GPS-opmåling er det bedste grundlag for digital ledningsregistrering. Du får dit ledningsnet målt op med moderne GPS udstyr - med meget stor nøjagtighed.

Fjernvarmeledninger og nye vandledninger måles så vidt muligt i åben grav. Hvis det er nødvendigt at dække til hurtigt, kan mufferne evt. markeres med en markerings-pind eller med spraymaling på kantsten eller vej.
Jeg måler: muffer, reduktioner, afgreninger, stikledninger o.lign.

Eksisterende vandledninger m.m. Jeg kan desværre ikke finde vandledninger,(det kan Leif Koch) men jeg kan måle de synlige komponenter, dvs. ventiler, stophaner og målerbrønde. Er der kendte ledningspunkter eller andet, måles de naturligvis også.
Det er af afgørende betydning, at vandværket laver et godt forarbejde med at finde og markere stophaner. Du kan låne markeringspinde og evt. spindelsøger, så forarbejdet bliver optimalt udført. Så sparer du samtidig tid og penge.