Mal-tek GPS opmåling

Når du har brug for mine ydelser, træder jeg til. Det betyder, at du får en fleksibel medarbejder, der kommer og vedligeholder ledningsregistreringen, når du har brug for det. Du kan også få hjælp til at komme i gang, så du selv kan registrere digitalt. Læs her, hvordan det er at have mig som ’en ekstra medarbejder’.  

Du bestemmer selv, om vi skal lave en fast aftale, eller du vil ringe, når der er noget, der skal rettes. Jeg træder til når og i det omfang, du har brug for det.

Du kan få:

  • Hjælp til papirarbejde vedr. deklarationer i forbindelse med sikring af ledninger placeret på privat grund.
  • Organisering og ajourføring af dine tegninger og tidssvarende tegningsdokumentationen.
  • Indberettet dit ledningsområde til LER (www.ler.dk)
  • Videregivet ledningsoplysninger til graveaktørerne, når du får en graveforespørgsel.